Św. Walenty

Ołtarz św. WalentegoWalenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III wieku. W czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku. Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem tego męczennika papież Juliusz I ufundował bazylikę. W średniowieczu kult św. Walentego objął całą niemal Europę. W tamtym też czasie na terenie ówczesnego państwa niemieckiego wspomniany święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Obecnie na Zachodzie Europy, a zwłaszcza w Anglii i na terenie Stanów Zjednoczonych, czczony jest św. Walenty przede wszystkim jako patron zakochanych.

 

Już w XVII wieku w mstowskiej parafii mocno zakorzeniony był kult św. Walentego. Zjawisko to ma swe źródło prawdopodobnie w ruchu odnowy Kościoła w czasach kontrreformacji. W XVII wieku starano się umocnić wiarę i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła. Jednym z elementów tych działań było rozpowszechnienie kultu relikwii świętych. W nurt ten wpisali się również mstowscy kanonicy regularni laterańscy, którzy posiadali relikwie św. Walentego pod postacią paliczka z jego dłoni. O drewnianej kaplicy pod wezwaniem tego świętego, przylegającej do starego kościoła klasztornego w Mstowie, nadmieniają akta wizytacji biskupiej z 1636 toku. Zawarta tam została notatka, że jego kult musi być stary, ponieważ ołtarz z obrazem świętego, który uznawano za łaskami słynący, były już zniszczone i obwieszone dużą ilością wotów. Kanonicy regularni laterańscy mogli przeszczepić kult św. Walentego z wrocławskiego konwentu. Choć 8 grudnia 1771 roku uzyskano odpusty papieskie na wspomnienie świętego, a obraz został umiejscowiony w oddzielnym ołtarzu w nowo wybudowanym kościele, kult zaczął zanikać.

 

We współczesności na nowo odkryto chrześcijańskie dziedzictwo jakim jest kult relikwii i zauważono w parafii wzrost zainteresowania św. Walentym. Kapłani w odpowiedzi na potrzeby wiernych wystawili na stałe relikwie św. Walentego na ołtarz boczny. 14 lutego można tu uzyskać odpust i błogosławieństwo jego relikwiami, uczestnicząc w mszy świętej. Tego dnia kościół nawiedzają nie tylko zakochani, ale i chorzy na epilepsję, których patronem również jest wspomniany święty.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, siedziba: 42 – 244 Mstów, ul. Targowa 2.