Modlitwy

Nabożeństwo do Matki Boskiej

Pieśni na wejście

 

 

1. Witaj Maryjo, Pani Mstowska,
Gwiazdko łaskami słynąca.

Witaj nasza Matko Boska,

Jutrznio nad Mstowem wschodząca.

 

Przed cudownym Twym obrazem

Dzisiaj z pokorą klękamy.

Pieśń wznosimy wszyscy razem,

Ciebie Matko pozdrawiamy.

 

Witaj Maryjo, Pani Mstowska,

Gwiazdko łaskami słynąca.

Witaj nasza Matko Boska,

Jutrznio nad Mstowem wschodząca.

 

2. Witaj Najświętsza Panno Jedyna,
Śliczna Jutrzenko Bogiem sławiena.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

Twego oblicza obraz cudowny,

Czcimy od wieków, śladami ojców.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

Twojej opieki i pośrednictwa,

Najlepsza z matek dziś przyzywamy.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

Matko serdeczna, miłości pełna,

Nie gardź prośbami, przyjm łzę pokuty.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

Tobie, Maryjo, dziś oddajemy,

Domy, rodziny i siebie samych.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

Broń nas, osłaniaj Twoim ramieniem,

Boś Matką naszą, my dziećmi Twymi.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

Łask pośredniczko, grzesznych ucieczko,

Módl się za nam do Syna swego.

Witaj, witaj Niepokalana,

Witaj, witaj Matko kochana.

 

 

Modlitwa

 

Maryjo, Pani Mstowska, Matko Jezusa i nasza Matko!

Gromadzimy się dzisiaj przed Twoim świętym Obrazem, by śladem ojców naszych oddać Ci cześć.

Bądź pozdrowiona przeczysta Bogarodzico Dziewico, Najświętsza Panno i najmiłosierniejsza Matko.

Niech Cię błogosławi to miejsce, które sama sobie wybrałaś za mieszkanie, aby z niego ludziom dobrze czynić.

Niech Cię błogosławią, Bogarodzico, wszystkie ślady ludzi, którzy tu kiedykolwiek przychodzili.

Niech Cię błogosławią wszystkie modlitwy, prośby i błagania, które tu kiedykolwiek do Ciebie zanoszono.

Niech Cię błogosławią wszystkie łaski, pociechy i dary, któreś u Syna swego tu wyprosiła ludziom błagającym o ratunek.

Niech Cię błogosławią wszystkie serca ludzkie, które tu kiedykolwiek w szczerej spowiedzi i prawdziwej skrusze, za Twoją przyczyną zostały nawrócone.

Niech Cię błogosławią wszystkie łaski tu, w czasie Mszy świętej, otrzymane za Twoją przyczyną.

Matko Nieustającej Pomocy i wielkiego Miłosierdzia Pani miej nas zawsze w swojej opiece.

Przeczysta Dziewico, najwięcej Boga miłująca, uproś nam wiarę, nadzieję oraz miłość prawdziwą i stałą.

O Najszczęśliwsza, o Najczystsza, o Najłaskawsza Panno i Matko Maryjo.

Dziś patrzymy z ufnością w Twoje miłosierne oczy, o Matko.

Ty wiesz o wszystkim czego nam brak, o wszystkim co nas boli.

Ty znasz nasze cierpienia.

Ty znasz pragnienia naszych skołatanych i niespokojnych serc.

Niepokalana Dziewico i Pani Mstowska, do Ciebie się uciekamy w naszych potrzebach i niedolach.

Ty jesteś pośredniczką Bożych łask, szafarką Bożego miłosierdzia, Matką Kościoła świętego i Matką naszą.

Jesteś z nami jaki niegdyś z Apostołami w wieczerniku. 

Twoje macierzyńskie serce jest zawsze czułe na ludzkie wołanie.

Dostrzegasz nasze najskrytsze niedomagania i zmartwienia i przedstawiasz je Synowi z taką samą troską jak w Kanie Galilejskiej.

Z dziecięcą wiarą i ufnością uciekamy się zatem do Ciebie, o Matko i Pani królująca nam w tym przesławnym Obrazie Mstowskim.

Racz się wstawić za nami u Twojego Syna, Jezusa.

Racz też przyjąć nasze dziękczynienia za otrzymane łaski i wysłuchać prośby, które do Ciebie zanosimy.

Bogarodzico, Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nad oddawaj.

Amen!

 

Pieśń – Do Ciebie, Matko, szafarko łask …

 

 

Prośby i podziękowania  

 

 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywieni przedstawiamy Ci, Matko, nasze prośby i podziękowania. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami naszymi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

(przedstawiamy prośby i podziękowania …)

 

Po przedstawieniu próśb i podziękowań odmawiamy 3 razy Zdrowaś Maryjo oraz Litanię do Matki Bożej, Pani Mstowskiej

 

Litania do Matki Bożej, Pani Mstowskiej

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się nad nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno, łaski pełna,
Święta Panno uwielbiona,
Święta Panno Różańcowa,
Święta Panno, Gwiazdo Mstowa,
Święta Panno, ucieczko grzesznych,
Święta Panno, uzdrowienie chorych,
Święta Panno, pociecho zrozpaczonych,
Święta Panno, wspomożenie wiernych,
Matko Boża Niepokalana,
Matko na Kalwarii przez Chrystusa nam dana,
Matko lud swój kochająca,
Matko łaskami słynąca,
Matko cudownej opieki,
Matko Kościoła Mstowskiego,
Matko narodu polskiego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

P.: Módl się za nami, Matko nasza, Pani Mstowska.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który nam dałeś Najświętszą Maryję Pannę za matkę i opiekunkę naszą, spraw, prosimy, abyśmy za przyczyną i orędownictwem cudami słynącej Matki Twojej w przesławnym obrazie mstowskim, otrzymali potrzebne łaski w życiu doczesnym i zbawienie duszy w życiu wiecznym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Pieśń na zakończenie

 

 

 

O Maryjo, Pani Mstowska,

Nasza Pociecho jedyna.

Bramo niebios, Matko Boska,

Prowadź nas do swego Syna.

 

Matko dobra, Panno wierna,

Usłysz dzieci Twoich głosy.

Nasza Matko miłosierna,

W ręce swe weź nasze losy.

 

O Maryjo, Pani Mstowska,

Nasza Pociecho jedyna.

Bramo niebios, Matko Boska,

Prowadź nas do swego Syna.


Nabożeństwo do Św. Walentego

Pieśń na rozpoczęcie

 

 

Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Walentego,
Obdarzyłeś go łaskami, męczennika swojego.

My więc za jego przyczyną Ciebie Boga dziś prosimy:

W naszych potrzebach gorące modlitwy zanosimy.

 

 

Ref.: Święty Walenty, święty Walenty. O, Patronie nasz!

Módl się za nami, módl się za nami dziś i w każdy czas.

A do Królestwa niebieskiego racz doprowadzić nas.

 

 

Miłosierny Boże, Ojcze, Ty nam dałeś Świętego,

Naszego Uzdrowiciela, Patrona Walentego.

On z choroby nas uleczy, od nieszczęścia tez uchroni,

Do niego modły wznosimy, niech strzeże nas i broni.

 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź drogą prawości,

Wspieraj naszą walkę z grzechem, obdarz łaską świętości.

Od wszelakich złych pokuszeń myśli, mowę racz zachować,

Naucz też jak naszych bliźnich każdego dnia miłować.

 

 

Święty Walenty, Patronie nasz,
Święty Walenty, Patronie nasz!

Módl się, módl się,

Módl się za nami!

 

 

Upraszaj nam łaski Boże,

Broń nas od zła wszelkiego

Bądź lekarzem chorych,

Ratunkiem wszystkich strapionych.

 

 

Święty Walenty, Patronie nasz,

Święty Walenty, Patronie nasz!

Módl się, módl się,

Módl się za nami!

 

 

Pomóż nam wytrwać w wierze,

Ucz nas żyć w przyjaźni z Bogiem.

Ożywiaj w nas nadzieję,

Stój na straży miłości rozlanej przez Boga w naszych sercach.

 

 

Święty Walenty, Patronie nasz,

Święty Walenty, Patronie nasz!

Módl się, módl się,

Módl się za nami!

 

Litania do św. Walentego

 

 

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Walenty, kapłanie i męczenniku, - módl się za nami.

Święty Walenty, wierny naśladowco Chrystusa,

Święty Walenty, nieustraszony głosicielu Słowa Bożego,

Święty Walenty, gorliwy pasterzu ludu Bożego,

Święty Walenty, szafarzu tajemnic Miłosierdzia Bożego,

Święty Walenty, orędowniku pewny u Boga,

Święty Walenty, przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego,

Święty Walenty, przykładzie cierpliwości,

Święty Walenty, wzorze dobroci i łaskawości,

Święty Walenty, ojcze ubogich i sierot,

Święty Walenty, nadziejo strapionych,

Święty Walenty, lekarzu chorych,

Święty Walenty, ratunku w wielkiej chorobie,

Święty Walenty, podający rękę niewidomym,

Święty Walenty, wypraszający zdrowie duszy i ciała,

Święty Walenty, obrońco rodzicielstwa,

Święty Walenty, obrońco pokrzywdzonych,

Święty Walenty, ucieczko nieszczęśliwych,

Święty Walenty, patronie czystej miłości,,

Święty Walenty, patronie narzeczonych

Święty Walenty, opiekunie młodzieży,

Święty Walenty, opiekunie dziewic,

Święty Walenty, stróżu szczęścia rodzinnego,

Święty Walenty, nauczycielu pokornego oddania się woli Bożej,

Święty Walenty, wzorze poświęcenia się dla Boga,

Święty Walenty, przewodniku wśród doświadczeń życia,

Święty Walenty, opiekunie podróżujących,

Święty Walenty, podporo upadających,

Święty Walenty, ostojo zagrożonych,

Święty Walenty, obrońco w niebezpieczeństwach,

Święty Walenty, obrońco nasz w godzinie śmierci,

Święty Walenty, pogromco duchów piekielnych,

Święty Walenty, wielki u Boga nasz pośredniku,

Święty Walenty, patronie naszej parafii,

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami święty Walenty.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy dzisiaj wspomnienie męczeństwa świętego Walentego, kapłana, męczennika, przyjmij naszą modlitwę i spraw, abyśmy naśladowali jego stałość w wierze, nadziei i miłości Ciebie i bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do świętego Walentego

 

 

Święty Walenty, przemożny patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła. Twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, prace i nasze dusze.

Módl się o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze, żyli ufnością w dobroć Bożą oraz kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością.

Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokut, miłującym Boga – wytrwanie.

Święty Walenty, weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowywaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą, ucz ją pięknej i czystej miłości.

Oręduj u Biga za chorymi i cierpiącymi w naszej parafii. Uproś, patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości Boga oraz bliźniego.

Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz kościół, żyli według przykazań Bożych i osiągnęli życie wieczne w Królestwie Bożym. Amen. 

 

Pieśń na zakończenie

 

 

Święty Walenty, Patronie nasz,

Święty Walenty, Patronie nasz!

Módl się, módl się,

Módl się za nami!

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, siedziba: 42 – 244 Mstów, ul. Targowa 2.