Bierzmowanie

Podczas przygotowań do przyjęcia sakramentu należy przedstawić następujące dokumenty:

 

  • metrykę chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

Sakrament bierzmowania może przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący, praktykujący oraz biorący udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie.

 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego świadkiem bierzmowania może być każda osoba, która wypełnia warunki:

 

  • została wyznaczona przez przyjmującego sakrament 
  • ukończyła 16 lat (chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz zdecydował się dopuścić wyjątek)
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, siedziba: 42 – 244 Mstów, ul. Targowa 2.