Najświętszy Sakrament

Pierwsza Komunia Święta dzieci

 

 1. Jeśli dziecko przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętek było ochrzczone poza nasza parafią, rodzice mają obowiązek przedstawić metrykę chrztu dziecka.
 2. Podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce, medaliki, świece, książeczki itp.
 3. Spotkania
 4. Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii:  

 

 

Obowiązek uczestnictwa wiernych we Mszy św. niedzielnej:

 

Zwalniać z obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty  może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181), Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki.

 

Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

 • wszystkie niedziele roku;
 • Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
 • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada);
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);

Chrześcijanin pragnący przyjąć Komunię św. powinien być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, siedziba: 42 – 244 Mstów, ul. Targowa 2.